Silent Night Video

Roleplay | Writing Forum | Viral news today | Music Theory
Whobendermidiman
Time2 min
Rating4.91/5
Views: 75959
Rated109
nobodies.no/
Silent Night
Glade Jul
Stille Nacht
Stille natt
Glade jol
Heilage natt
karoke karaoke sing along Lyrikk Tekst Lyric Lyrics
Stille Nacht
Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh,
Schlaf in himmlischer Ruh
Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Hallelujah,
Tönt es laut von fern und nah,
Christ, der Retter ist da,
Christ, der Retter ist da!
Stille Nacht, heilige Nacht,
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus Deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in Deiner Geburt,
Christ, in Deiner Geburt!
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt,
Jesus die Völker der Welt.
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß.
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja.
Tönt es laut bei Ferne und Nah
Christus, der Retter ist da!
Christus, der Retter ist da!
Glade jul
Tekst: B. S. Ingemann (1850)
Glade jul, hellige jul!
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradis grønt,
hvor de ser hva for Gud er skjønt.
Lønnlig i blant oss de går.
Lønnlig i blant oss de går.
Julefryd, evig fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er engler som hyrdene så,
dengang Herren i krybben lå.
Evig er englenes sang.
Evig er englenes sang.
Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet i blant oss bor.
Engler synger om barnet så smukt,
han har himmeriks dør opplukt.
Salig er englenes sang.
Salig er englenes sang.
Salig fred, himmelsk fred,
toner julenatt herned.
Engler bringer til store og små
bud om ham som i krybben lå.
Fryd deg hver sjel han har frelst!
Fryd deg hver sjel han har frelst!
Stille natt! Heilage natt!
Tekst: Ukjent
Stille natt! Heilage natt!
Alle sov, eine att
sit dei unge, dei utvalde to,
ser på barnet, så lukkeleg no:
Sov i himmelsæl ro!
Sov i himmelsæl ro!
Stille natt! Heilage natt!
Hyrdingar får høyra radt:
Frå den himmelske englehær
tonar til dei frå fjern og nær:
Krist, vår Frelsar, er her!
Krist, vår Frelsar er her!
Stille natt! Heilage nau!
Jesusbarnet vår dyre skatt!
Kjærleik lyser frå bodskapsord
til dei lengtande folk på jord.
Jesus er gåva vår stor!
Jesus er gåva vår stor!
Glade jol
Tekst: Oversatt fra bokmål til nynorsk
av O. Bernt Støylen (1905)
Glade jol, heilage jol!
Englar kjem frå Guds kongestol.
Blomar ber dei til paradis,
Fint og fagert dei syng Guds pris.
Løynleg ikring oss dei går.
Jolebod, gledeleg bod
Tonar til oss med himmelljod,
Song av englar som hyrdingar såg
Den gong Jesus i krubba låg.
Songen av englar er sæl.
Fred på jord, frygd på jord!
Jesusbarnet det er vår bror.
Englar syng um hans herlegdom.
Han hev reidt oss i himmelen rom.
Songen av englar er sæl.
Sæle fred, himmelsk fred
Jolekvelden til jord kom ned.
Englar syng um den fred dei såg,
Syng om han som i krubba låg.
Gled deg, kvar sjel han hev frelst!
Silent Night
Silent night, Holy night
All is calm, all is bright
Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace
Silent night, holy night
Shepherds quake at the sight
Glories stream from Heaven afar
Heavenly hosts sing Hallelujah
Christ the Savior is born
Christ the Savior is born
Silent night, holy night
Son of God, love's pure light
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord at Thy birth
Jesus, Lord at Thy birth
Tags 61, bender, gibson, glade, jol, jul, les, midiman, nacht, natt, night, paul, rock, sg, silent, stille

Best sites on the internet

Roleplay
Writing Forum
Viral news today
Music Theory

All videos here are rated over 4.7 stars with over 40 ratings, AWESOME.

Find MOAR!Main

Home
Most Popular Searches
Rejected Keywords

Find MOAR!

About

These are all super high rated videos from youtube.

More of My Sites

Roleplay
Writing Forum
Viral news today
Music Theory