[????] Jay Chou - Return To The Past Video

Roleplay | Writing Forum | Viral news today | Music Theory
Whobzhens
Time4 min
Rating4.86/5
Views: 178049
Rated431
一盏黄黄旧旧的灯 / 时间在旁闷不吭声
yi zhan huang huang jiu jiu de deng / shi jian zai pang men bu keng sheng
An old yellow lamp / time beside me, not making a sound
寂寞下手毫无分寸 / 不懂得轻重之分
ji mo xia shou hao wu fen cun / bu dong de qing zhong zhi fen
Loneliness mercilessly on me / not knowing different intensities (of light and hard)
沉默支撑跃过陌生 / 静静看着凌晨黄昏
chen mo zhi cheng yue guo mo sheng / jing jing kan zhe ling chen huang hun
Quietness has crossed over to strangeness / quietly looking at morning and sunset
你的身影 / 失去平衡 / 慢慢下沉
ni de shen ying / shi qu ping heng / man man xia chen
Your silhouette / losing balance / falling slowly
黑暗已在空中盘旋 / 该往哪我看不见
hei an yi zai kong zhong pan xuan / gai wang na wo kan bu jian
Darkness is already encircling us in the sky / where I should face? I can't see
也许爱在梦的另一端 / 无法存活在真实的空间
ye xu ai zai meng de ling yi duan / wu fa cun huo zai zhen shi de kong jian
Perhaps love is at the other end of a dream / unable to survive in the realms of reality
Chorus
想回到过去 / 试著抱你在怀里
xiang hui dao guo qu / shi zhe bao ni zai huai li
Want to return to the past / to try to hug you
羞怯的脸带有一点稚气
xiu qie de lian dai you yi dian zhi qi
Blushing (shy) face has a little childish side
想看你的看的世界 / 想在你梦的画面
xiang kan ni de kan de shi jie / xiang zai ni meng de hua mian
Want to see the world you see / want to be in your dreams
只要靠在一起就能感觉甜蜜
zhi yao kao zai yi qi jiu neng gan jue tian mi
Only if we lean on each other can we feel the sweetness (or blissfulness)
想回到过去 / 试著让故事继续
xiang hui dao guo qu / shi zhe rang gu shi ji xu
Want to return to the past / to try to allow the story to continue
至少不再让你离我而去
zhi shao bu zai rang ni li wo er qu
At least I won't allow you to leave me again
分散时间的注意 / 这次会抱得更紧
fen san shi jian de zhu yi / zhe ci hui bao de geng jin
I'll take note when we part / to hug you even tighter
这样挽留不知 / 还来不来得及
zhe yang wan liu bu zhi / hai lai bu lai de jii
This sort of salvage effort, I don't know if it's still in time
想回到过去
xiang hui dao guo qu
Want to return to the past
思绪不断阻挡著回忆播放
si xu bu duan zu dang zhe hui yi bo fang
Emotions keep stopping the memories playing (in my head)
盲目的追寻仍然空空荡荡
mang mu de zhui xun reng ran kong kong dang dang
Blindly chasing and looking yet still empty-handed (or in vain)
灰蒙蒙的夜晚睡意又不知躲到哪去
hui meng meng de ye wan shui yi you bu zhi duo dao na qu
On a grey and unclear night, I don't know where sleep has hidden
一转身孤单已躺在身旁
yi zhuan shen gu dan yi tang zai shen pang
Before I know it loneliness is already lying beside me
Repeat Chorus
沉默支撑跃过陌生 / 静静看着凌晨黄昏
chen mo zhi cheng yue guo mo sheng / jing jing kan zhe ling chen huang hun
Quietness has crossed over to strangeness / quietly looking at morning and sunset
你的身影 / 失去平衡 / 慢慢下沉
ni de shen ying / shi qu ping heng / man man xia chen
Your silhouette / losing balance / falling slowly
想回到过去
xiang hui dao guo qu
Want to return to the past

Credit: Jay-Chou.net
Tags chou, jay, past, return, the, to, 回到遞垻

Best sites on the internet

Roleplay
Writing Forum
Viral news today
Music Theory

All videos here are rated over 4.7 stars with over 40 ratings, AWESOME.

Find MOAR!Main

Home
Most Popular Searches
Rejected Keywords

Find MOAR!

About

These are all super high rated videos from youtube.

More of My Sites

Roleplay
Writing Forum
Viral news today
Music Theory

Similar VideosBack ReferencedTags

chinese paladin
fei jian
hao jian
yue 30 hao
jian dan
paladin
chinese fei jian
xian xiao yao
jian xia zhuan
fei jian liu
xia xian zhuan
liu paladin
yue 30
hua huo jian
jian liu paladin
chen chun fahrenheit
jie jun lin
calvin chen chun
zhuan
xia

Amazing Music
Misc
Comedy

Anime Videos

Full Anime Episodes

TV & Movies


Games & Consols