Seal Love's Divine Video

Roleplay | Writing Forum | Viral news today | Music Theory
WhoAloneJaguara
Time5 min
Rating4.92/5
Views: 38261
Rated52
Then the rainstorm came, over me
Ve yağmur fırtınası geldi, üzerime
And I felt my spirit break
Ve ruhumun kırıldığını hissettim
I had lost all of my, belief you see
Tüm inancımı kaybettim, görüyorsun
And realize my mistake
Ve hatamı anladım
But time through a prayer, to me
Ama zaman bir yakarış, benim için
And all around me, it came still
Ve her tarafımda, hala geliyor
Nakarat:
I need love, loves divine
Aşka ihtiyacım var, aşk kutsal
Please forgive me now I see that I've been blind
Lütfen affet beni şimdi görüyorum ki körmüşüm
Give me love, loves is what I need to help me know my name
Bana aşkı ver, ismimi bilmeme yardım edecek olan şey aşk
Through the rainstorm came, century
Yağmur fırtınasının içinden asır geldi
And I felt my spirit fly
Ve ruhumun uçtuğunu hissettim
I had felt, all of my, reality
Tüm gerçekliğimi hissettim
I realize what it takes
Neye malolduğunu anladım
Nakarat
Oh I, don't bet (don't bet), don't bet (don't bet)
Oh ben, bahse girmiyorum, bahse girmiyorum
Show me how to live a promise me you won't forsake
Nasıl yaşayacağımı göster ve terketmeyeceğine söz ver
'Cause love can help me know my name
Çünkü aşk ismimi bilmeme yardım edebilir
Well I try to say there's nothing wrong
Hiçbir şey yanlış değil demeye çalışıyorum
But inside felt that all in all
ama içinde herşeyi hissediyorsun
But the message here was plain to see
Ama buradaki mesajı görmek zor değil
Believe:
İnan:
Oh I, don't bet (don't bet), don't bet (don't bet)
Oh ben, bahse girmiyorum, bahse girmiyorum
Show me how to live a promise me you won't forsake
Nasıl yaşayacağımı göster ve terketmeyeceğine söz ver
'Cause love can help me know my name
Çünkü aşk ismimi bilmeme yardım edebilir
Love can help me know my name.
Aşk ismimi bilmeme yardım edebilir
Tags divine, love's, seal

Best sites on the internet

Roleplay
Writing Forum
Viral news today
Music Theory

All videos here are rated over 4.7 stars with over 40 ratings, AWESOME.

Find MOAR!Main

Home
Most Popular Searches
Rejected Keywords

Find MOAR!

About

These are all super high rated videos from youtube.

More of My Sites

Roleplay
Writing Forum
Viral news today
Music Theory

Similar VideosBack Referenced


Tags

rain storm thunder
lightning storm
weather wind
thunder thunderstorm
lightning rain storm
rain severe storm
rain severe
dylan shelter storm
bob dylan shelter
lightning strike close
thunderstorm
severe
lightning strike
storm weather
lightning rain
severe storm
rainstorm
bullet eye
dylan shelter
sound storm
lightning strikes
light lightning
ost rain
storm valentine
thunder weather
storm tracks
rain scene
shelter storm

Amazing Music
Misc
Comedy

Anime Videos

Full Anime Episodes

TV & Movies


Games & Consols