Sa Ding Ding - Alive (Mandarin Version) Video

Roleplay | Writing Forum | Viral news today | Music Theory
Whohaudhuong
Time5 min
Rating4.78/5
Views: 25131
Rated68
薩頂頂 《万物生》 中文版
從前冬天冷呀夏天雨呀水呀
Cong qian dong tian leng ya xia tian yu ya shui ya
秋天遠處傳來你聲音暖呀暖呀
Qiu tian yuan chu chuan lai ni sheng yin nuan ya nuan ya
你說那時屋後面有白茫茫茫雪呀
Ni shuo na shi wu hou mian you bai mang~~ xue ya
山谷裡有金黃旗子在大風裡飄呀
Shan gu li you jin huang qi zi zai da feng li piao ya
我看見山鷹在寂寞兩條魚上飛
Wo kan jian shan ying zai ji mo liang tiao yu shang fei
兩條魚兒穿過海一樣咸的河水
Liang tiao yu er chuan guo hai yi yang xian de he shui
一片河水落下來遇見人們破碎
Yi pian he shui luo xia lai yu jian ren men po sui
人們在行走身上落滿山鷹的灰
Ren men zai xing zou shen shang luo man shan ying de hui
Tags alive, buddhist, ding, mandarin, sa, sutra, 万物, 周鹏, 萨顶顶, 萬物, 薩頂頂

Best sites on the internet

Roleplay
Writing Forum
Viral news today
Music Theory

All videos here are rated over 4.7 stars with over 40 ratings, AWESOME.

Find MOAR!Main

Home
Most Popular Searches
Rejected Keywords

Find MOAR!

About

These are all super high rated videos from youtube.

More of My Sites

Roleplay
Writing Forum
Viral news today
Music Theory

Similar VideosBack Referenced


Tags

chinese paladin
fei jian
jian xia zhuan
paladin
xia xian zhuan
xian xiao yao
fei jian liu
xia zhuan
xia
jay chou dao
jian liu paladin
chinese fei jian
chou dao xiang
zhuan
xiao yao
jian liu
ady chinese
liu paladin
xian xiao
xian zhuan
liu paladin xian
crystal fairy fei
zai hen xiang
capricorn chou dao

Amazing Music
Misc
Comedy

Anime Videos

Full Anime Episodes

TV & Movies


Games & Consols