Xian Jian Qi Xia Zhuan (Chinese Paladin) english ep 1 (7/7 Video

Roleplay | Writing Forum | Viral news today | Music Theory
Whobontakun02
Time7 min
Rating4.85/5
Views: 16923
Rated71
Xian Jian Qi Xia Zhuan aka Chinese Paladin aka The Magic and Chivalrous Youngsters
Li Xiao Yao: Hu Ge
Zhao Ling Er: Liu Yi Fei
Lin Ye Ru: Ady An Yi Xuan
Ah Nu: Esther Liu Ping Yan
Tang Yu: Eddie Peng Yu Yan
Liu Qing Yen: Wang Lu Jiang
Chiu Xian Qian: Tse Kwan Ho
Pai Ye Qiao Zhu / Shu Jie Ren: Tsui Kam Kong
Wu Hou / Qing Er: Sun Li
Wu Wang: Ben Wong
Sheng Koo: Rachel Lee
Tags fei, ge, hu, jian, liu, xian, yi

Best sites on the internet

Roleplay
Writing Forum
Viral news today
Music Theory

All videos here are rated over 4.7 stars with over 40 ratings, AWESOME.

Find MOAR!Main

Home
Most Popular Searches
Rejected Keywords

Find MOAR!

About

These are all super high rated videos from youtube.

More of My Sites

Roleplay
Writing Forum
Viral news today
Music Theory

Similar VideosBack Referenced


Tags

chinese paladin
fei jian
jian xia zhuan
paladin
xia xian zhuan
xian xiao yao
fei jian liu
xia zhuan
xia
jay chou dao
jian liu paladin
chinese fei jian
chou dao xiang
zhuan
xiao yao
jian liu
ady chinese
liu paladin
xian xiao
xian zhuan
liu paladin xian
crystal fairy fei
zai hen xiang
capricorn chou dao

Amazing Music
Misc
Comedy

Anime Videos

Full Anime Episodes

TV & Movies


Games & Consols